/* Temp disable */
退換服務 Goods Return
如閣下對於在本公司網站所購票的貨品有所任何問題,經確定符合貨品條件後,本公司保證退換相關貨品。
★ 如閣下需安排貨品退換,請於收貨日/取貨日起計7天內聯絡本公司的客戶服務員,並提供相關的單據編號
  (如閣下非本公司會員並於門市購買該貨品,須出示相關算單據正本)、貨品問題及聯絡方式以供查核
★ 請閣下留意,以下情況將不獲安排退換,敬請見諒。
 a) 已收貨/取貨超過7天
 b) 貨品已開封(如貨品品質出現問題,將不受此限)。
 c) 貨品色差
 d) 貨品已被使用
 e) 非產品質量問題
 f) 任何免費贈品及試用裝禮品
★ 如有任何爭議,本公司保留最終之決定權。
ABOUT US
每個女人都貪靚,諗盡辦法想凍齡,想瘦身,想做美魔女,店主也不例外,網上變靚既方法林林總總,由細個飲減肥茶飲壞個胃,人搽我又搽,搽到出曬粒粒…… 到大個終於明白,要用岩自已既護膚品,食對身體有益既食品,就係 最有效既變靚方法。
店主一次遊走外地,意外地發現竟然有又平又好用既護膚品,心生一計,好野緊係吾好收收埋埋,所以決定開店將自已搵倒既〝好野〞同埋多年貪靚既經驗同大家分享。
CS HOTLINE
(852)5360 6936
bebeautyboutiquehk@gmail.com
PICKUP
Room 1114 Sincere House, 83 Argyle Street, Mongkok, Kowloon
CS HOTLINE
(852)5360 6936
bebeautyboutiquehk@gmail.com
PICKUP

Room 1114 Sincere House, 83 Argyle Street,

Mongkok, Kowloon

CS HOTLINE
(852)5360 6936
PICKUP
Room 1114 Sincere House, 83 Argyle Street, Mongkok, Kowloon

© 2019 be beauty

Powered By G.F.C